Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo aeronavsecur FINAL

PREVENIREA SI COMBATEREA RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCA

BAZA DE DATE  Legislatie in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni

APARITIE TELEVIZATA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Ştiu mai mult, risc mai puţin”

02 Mai 2013


„Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

implementat în parteneriat de
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA Braşov – partener principal, Sindicatul SANAB Brăila - partener 1, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL – partener 2 (transnaţional)


Video:Recrutat in Brasov
COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Ştiu mai mult, risc mai puţin”

25 - 28 APRILIE 2013


Rezultatele obținute la finalizarea proiectului:

„Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

implementat în parteneriat de
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA Braşov – partener principal, Sindicatul SANAB Brăila - partener 1, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL – partener 2 (transnaţional)


Proiectul „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, inclus în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, a fost implementat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia. Acest proiect a fost menit să atingă obiectivul general: crearea unei rețele pentru creșterea nivelului de protecție a sănătății și securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de doi ani şi şase luni începând cu luna decembrie 2010, cu un buget de 2.599.168 lei (valoarea eligibilă contractată a proiectului).

Proiectul s-a adresat persoanelor care lucrează în industria prelucrătoare, angajaţi şi angajatori, în vederea diminuării riscurilor la locul de muncă în sectoarele aeronautic şi naval.


Principalele activităţi desfăşurate în cadrul acestui proiect au fost:


- Derularea unei campanii de informare şi conştientizare în rândul lucrătorilor din industria prelucrătoare.


- Perfecţionarea reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă.


- Elaborarea unui manual şi CD privind prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă în industria prelucrătoare - „Riscurile la locul de muncă în sectoarele aeronautic şi naval”.


- Organizarea a 10 seminarii în prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă a liderilor de sindicat şi lucrătorilor.


- Schimburi de experiență între parteneri şi membrii ai reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR organizate în cadrul campaniei de diseminare a rezultatelor proiectului constând în vizite de lucru la: Partenerul italian Fim-Cisl Nazionale, Roma; fabrica Alenia Aermacchi, Varese, Milano; fabrica AgustaWestland, Vergiate, Milano; S.C. Romaero S.A., Bucureşti; S.C. Aerostar S.A., Bacău; S.C. IAR S.A., Ghimbav; Şantierul Naval Constanţa S.A.; Şantierul Naval Brăila S.A.


- Desfăşurarea Concursului Naţional de SSM, ediţia 2012, organizat în cadrul conferinţei internaţionale „Ştiu mai mult, risc mai puţin” la care au participat 16 echipe ce reprezentau sindicate din mai multe zone ale ţării. Concursul s-a desfăşurat în două etape:
        - o probă teoretică - test cu întrebări grilă referitoare la normele generale de SSM;
        - o probă cu demonstraţii practice privind măsuri de prim-ajutor.


- Realizarea unei broşuri ce conţine o colecție de întrebări grilă din cadrul legislației în vigoare în domeniul SSM.


- Realizarea unei reviste privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă - AERONAVSECUR Magazine, în cadrul căreia au fost introduse şi rezultatele unor studii şi cercetări de marketing realizate în cadrul proiectului în domeniul SSM, în rândul lucrătorilor şi angajatorilor.


- Organizarea unei conferinţe internaţionale în perioada 25-28 aprilie 2013 în cadrul căreia a avut loc şi finala Concursului Naţional de SSM, ediţia 2013 ce s-a desfăşurat, de asemenea, în două etape:
        - o probă teoretică - test cu întrebări grilă referitoare la normele generale de SSM;
        - două probe cu demonstraţii practice privind măsuri de prim-ajutor şi de stingere a incendiilor.


Indicatori atinşi:


Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată în perioada de implementare
Indicatori de realizare imediată (output)
Număr de participanţi la instruire – formare profesională continuă 258 319
Număr de participanţi FSE - femei 29 93
Număr de evenimente de comunicare şi promovare – formare profesională continuă 2 2
Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate 11 11
Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate, dintre care: În probleme legate de sănătate şi securitate 11 11
Indicatori de rezultat
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare profesională continuă 1 1
Indicatori adiţionali
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali
baza de date organizata, la dispoziţia partenerilor din proiect, in vederea consultării pentru realizarea manualului de formare privind riscurile la locul de munca in industria prelucrătoare 1 1
site-ul web al reţelei de prevenire si gestionare a riscurilor la locul de munca in industria prelucrătoare 1 1
suport de curs pentru membrii ai comitetelor de sănătate si securitate la locul de munca 8 8
manual si CD privind prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca in industria prelucrătoare 350 350
reţea pentru prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca in industria prelucrătoare 1 1
Indicatori de rezultat adiţionali
membrii ai comitetelor de sănătate si securitate la locul de munca perfectionati 8 8
lucrători si lideri perfectionati in prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca in industria prelucrătoare 250 311
angajaţi si angajatori informaţi in cadrul campaniei de informare 800 800
angajaţi si angajatori informaţi in cadrul campaniei de diseminare 1200 1200
COMUNICAT DE PRESĂ AERONAVSECUR

- un succes confirmat şi cu bătaie lungă -


În luna mai a anului 2011, la Braşov avea loc primul eveniment de informare din cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare - AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. După perioada programată de derulare, avem plăcerea de a raporta succesul confirmat al acestuia şi implicaţiile sale pe termen lung. Vă prezentăm în cele ce urmează firul evenimentelor desfăşurate pe parcursul proiectului.

Într-o perioadă marcată la nivel mondial de manifestarea insecurităţii sub diverse forme, cu precădere cea socială, dar şi de ameninţări la adresa sănătăţii şi vieţii, şansa de a avea un loc de muncă nu ar trebui să fie umbrită de nici un disconfort. O clipă de neatenţie, o secundă nefericită pe care o privim ca pe un ghinion şi pentru care sunt necesare uneori zile şi nopţi de suferinţă pentru cel expus, pentru familia sa şi pentru colectivul din care face parte pot transforma locul de muncă din siguranţa zilei de mâine în suferinţa zilei de azi. Plecând de la aceasta şi în baza unui studiu pe bază de chestionare realizat în perioada ianuarie-martie la iniţiativa Sindicatului Liber Independent ICA Braşov (conform acestuia, 67,2% dintre persoanele chestionate nu cunoşteau diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă și implicațiile acestora), s-a simţit nevoia realizării proiectului sus-numit, care a presupus o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu şi cursuri pentru reprezentanţii comitetelor de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucrătorii din sectoarele menţionate. Prin acest proiect s-a urmărit crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, prin realizarea unui mediu sigur de muncă, adaptat nevoilor lucrătorilor din domenii cu particularităţi de risc accentuat şi predispoziţie la accidentele de muncă, aşa cum sunt cele din industria prelucrătoare, așa cum cu diverse ocazii a relatat doamna Mihaela Csere, responsabil informare și relații publice.

Proiectul a fost înscris în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.


Proiectul „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare - AERONAVSECUR” a fost derulat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia. O descriere detaliată a celor trei parteneri implicaţi activ în implementarea proiectului poate fi găsită pe pagina web a acestuia, la adresa: www.aeronavsecur.ro, iar informaţii cuprinzătoare despre solicitant, precum şi alte chestiuni de interes în domeniul sindical pot fi găsite la www.icaunion.ro.


După cum am menţionat, obiectivul proiectului a fost crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor. Efortul continuu al tuturor partenerilor implicați în derularea proiectului dar și atitudinea deschisă, dorința de a colabora și a ajuta la derularea activităților a colaboratorilor au făcut posibilă implementarea cu succes a tuturor activităților.


Un prim eveniment desfăşurat în cadrul proiectului a fost o întâlnire cu partenerul transnaţional, în perioada 23 - 29 octombrie 2011, activitate prin care Aeronavsecur a marcat şi Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă printr-o vizită de lucru la partenerii italieni. Scopul principal al vizitei a fost schimbul de experienţă între partenerii proiectului în vederea perfecţionării reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă conform Activităţii 4 din cadrul proiectului. Lucrările din cadrul acestei vizite a sindicaliştilor români în Italia s-au împărţit în două etape. Primele trei zile au fost dedicate schimbului de experienţă la masa rotundă, discuţiile concentrându-se în principal pe similitudinile şi diferenţele din legislaţiile privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă din cele două ţări, raportate la directivele europene. Sesiunea de prezentări şi discuţii s-a încheiat cu o conferinţă de presă internaţională (conform Activităţii 7 din cadrul proiectului) care a atras în special interesul publicaţiilor dedicate universului sindical. Revistele de specialitate Diario del Lavoro www.ildiariodellavoro.it şi Conquiste del Lavoro au publicat articole referitoare la colaborarea de succes dintre sindicaliştii români şi italieni pe probleme de sănătate şi securitate la locul de muncă în industria prelucrătoare. A doua parte a deplasării a presupus vizite la două fabrici producătoare de avioane şi elicoptere, Alenia Aermacchi şi Agusta Westland, ocazie ideală pentru sindicaliştii români de a vedea cum implementează colegii italieni protocoalele şi măsurile de siguranţă şi securitate la locul de muncă în industria aeronautică. Raportul detaliat al evenimentului, jurnalul foto al deplasării, precum şi articolele publicate de presa italiană pot fi găsite pe site-ul proiectului www.aeronavsecur.ro.Echipa de proiect în vizita de lucru la partenerul italian.


Cu această experienţă proaspătă în minte, s-a demarat activitatea 4, de perfecţionare a reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă. Primul pas a presupus elaborarea suportului de curs pentru reprezentanţi, cu module care au tratat chestiuni de legislaţie internă şi internaţională privind riscurile şi pericolele la locul de muncă, evaluarea riscurilor la locul de muncă, acţiuni pentru prevenirea, gestionarea şi combaterea riscurilor la locul de muncă. Acest suport a reprezentat şi baza manualului realizat în cadrul proiectului, dar despre acesta vom discuta în cele ce urmează în acest articol.Reprezentanţii Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă instruiesc beneficiarii proiectului.


Începutul anului 2012 a marcat şi lansarea celei mai de amploare activităţi din cadrul proiectului, şi anume seria de seminarii cu tema „Prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă”. În cadrul a 10 seminarii cu o durată de trei zile, câte 26 de cursanţi reprezentând domeniile de construcţii aeronautice şi navale, au participat la cursurile pe teme de protecţie şi siguranţă la locul de muncă, workshop-uri practice coordonate de lectori, sesiunile de lucru încheindu-se cu o testare în vederea evaluării cunoştinţelor acumulate. Primele seminarii au reprezentat şi ocazia perfectă pentru prezentarea oficială a manualului „Riscurile la locul de muncă în sectoarele aeronautic şi naval”, acesta servind ca suport de curs şi manual de studiu suplimentar în scopul prevenirii şi gestionării riscurilor la locul de muncă în industria prelucrătoare, alături de celelalte materiale de promovare realizate în beneficiul cursanţilor.Efortul a fost imens, cantitatea de cunoştinţe oferite pe măsură, dar impactul şi reacţiile participanţilor au făcut ca această întreagă desfăşurare de forţe să merite toate eforturile. Ne vedem nevoiţi să revenim la platforma www.aeronavsecur.ro, un element vital şi central pentru acest proiect, unde puteţi de asemenea găsi fotografii şi informaţii despre seminariile desfăşurate până la mijlocul anului 2012. De asemenea, tot în această revistă vă este oferit un articol amplu şi minuţios realizat cu privire la cercetările care au fost realizate în baza acestor seminarii, precum şi la evaluarea rezultatelor obţinute.


Deşi teoria are fără doar şi poate rolul ei, aplicaţiile practice au avut cel mai mare impact, sesiunea de prim-ajutor fiind în topul preferinţelor.


Şi pentru că echipa de implementare nu şi-a permis nici cel mai mic răgaz, nici bine nu s-au aşezat impresiile de la seminarii, că a şi început campania de diseminare a experienţei şi bunelor practici dobândite prin activităţile derulate în cadrul proiectului AERONAVSECUR. În cadrul activităţilor 4, Perfecţionarea reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în munca, şi 7, Evaluarea rezultatelor proiectului, diseminarea experienţei şi a bunelor practici dobândite – continuitate, echipa de implementare a proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR” a lansat o serie de vizite la câteva dintre cele mai importante companii din domeniile aeronautic şi naval din România. Scopul a fost informarea angajaţilor şi angajatorilor din domeniu cu privire la proiectul derulat, la activităţile efectuate în cadrul acestuia, precum şi extinderea reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare.


În acest sens, „caravana” AERONAVSECUR a debutat la data de 29 mai 2012 cu o vizită la S.C. ROMAERO S.A. Bucureşti. Delegaţia a fost primită de către conducerea întreprinderii, de către reprezentanţii sindicali din cadrul acesteia, la discuţii participând şi membrii comitetelor de siguranţă şi securitate în muncă. Ziua 2 a caravanei de diseminare ne-a găsit la Braşov, mai exact la S.C. IAR Ghimbav S.A., unde scenariul a fost repus în scenă, de data aceasta pentru reprezentanţii conducerii, sindicatelor şi pentru lucrătorii din cadrul societăţii braşovene, încântaţi de proiect şi de utilitatea materialelor realizate în cadrul acestuia şi care, datorită faptului că Braşovul este şi „casa” solicitantului, Sindicatul Liber Independent „ICA” Braşov, sunt disponibile pentru consultare în mini-biblioteca existentă la sediul sindicatului. Pe lângă materialele pe suport hârtie, aici există de asemenea materiale video, precum şi calculatoare conectate la internet, de care lucrătorii se pot folosi pentru a se informa sau a se consulta în orice problemă de SSM. Ziua a treia, şi ultima din prima parte a campaniei noastre, ne-a dus tocmai la Bacău, unde am avut ocazia să ne întâlnim cu reprezentanţii conducerii, sindicaliştii, membrii CSSM şi lucrătorii de la S.C. Aerostar S.A. Bacău. Nu puteam pleca de la Bacău fără să vizităm şi aici fabrica, după care ne-am prezentat în faţa a peste 80 de participanţi cu arsenalul de materiale şi informaţii despre activităţile, iniţiativele şi materialele care reprezintă proiectul. După mijlocul lunii iunie, mai exact începând cu data de 26.06.2012, caravana de diseminare a rezultatelor proiectului şi de extindere a reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare a continuat cu vizite la reprezentanţi din domeniul construcţiilor navale, mai exact la şantierele navale de la Brăila şi Constanţa, unde a fost primiţi cu acelaşi interes şi deschidere. Proiectul a fost primit peste tot cu interes, activităţile au fost considerate utile şi targetate. Din acest schimb de experienţă am dobândit la rândul nostru un set de propuneri şi sugestii utile din partea celor cu care ne-am întâlnit. Din nou, pe www.aeronavsecur.ro puteţi afla totul despre caravana de diseminare.


De asemenea, tot în cadrul activităţii de diseminare a experienţei şi a bunelor practici dobândite şi continuitate, un număr de 1.200 de persoane au intrat în posesia unei broşuri informative, acest material urmând unei prime serii de 800 de pliante cu ajutorul cărora au fost informaţi beneficiarii proiectului.Pe şantierul naval al companiei STX, la Brăila.


Nu, dacă vă întrebaţi cumva, nu ne-am oprit nici după această activitate. Impactul şi răspunsul pozitiv de care ne-am bucurat în urma acestor activităţi nu putea avea decât o continuare: concursul naţional pe teme de sănătate şi securitate în muncă „Ştiu mai mult, risc mai puţin”. Concursul s-a desfăşurat în două etape, o probă teoretică constând într-un test cu întrebări referitoare la normele generale de sănătate şi securitate în muncă şi la cele de prevenire şi stingere a incendiilor şi o probă cu demonstraţii practice privind măsuri de prim-ajutor. Finala concursului naţional în domeniul SSM – ediţia 2012, organizată sub egida Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Industrie „METAL”, a reunit în 16 echipe câştigătorii concursurilor locale la care au participat peste 300 de concurenţi, în cadrul conferinţei internaţionale „Ştiu mai mult, risc mai puţin”. În cadrul conferinţei s-au organizat demonstraţii practice privind prevenirea, evaluarea şi combaterea incendiilor, cursuri de prim-ajutor şi, de asemenea, s-au realizat două cercetări de marketing pe teme de SSM, o anchetă pe bază de sondaj de opinie şi un focus group realizat în rândul specialiştilor (preşedinţii şi vicepreşedinţii sindicatelor) cu privire la acţiunile care ar putea fi întreprinse pentru a reduce costurile economice şi sociale generate de riscurile pe care şi le asumă angajaţii la locul de muncă. Înverşunarea concurenţilor, orgoliile mari şi juriul exigent au condus la o competiţie pe cât de dificilă pe atât de frumoasă, la sfârşitul căreia s-au remarcat desigur câştigătorii, pe care dacă nu-i cunoaşteţi deja, îi puteţi găsi pe platforma noastră de internet, la adresa www.aeronavsecur.ro.Final de proiect: cu siguranţă nu un sfârşit, ci un nou început.


Proiectul s-a încheiat cu organizarea ediției a II-a a conferinţei internaţionale „Ştiu mai mult, risc mai puţin” și a concursului național pe teme de SSM, în perioada 25-28 aprilie, eveniment ce a marcat de altfel și Ziua internaţională a sănătăţii şi securităţii în muncă, iniţiată de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) pentru a promova sănătatea, securitatea şi munca decentă. Cu această ocazie a fost dristribuită și revista “AERONAVSECUR Magazine” realizată în cadrul campaniei de diseminare a proiectului, precum și multe alte materiale de promovare.


Beneficiarii proiectului au învăţat multe în urma acestei iniţiative, la fel şi echipa de implementare, aşa că nu putem considera acest final de proiect un sfârşit în adevăratul sens al cuvântului, ci un nou început pentru o mai bună conştientizare şi gestionare a riscurilor la locul de muncă. Iar aceasta de la noi, pentru noi, pentru societatea în care trăim.COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Ştiu mai mult, risc mai puţin”

11 – 14 NOIEMBRIE 2012


organizată în cadrul proiectului

„Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

implementat în parteneriat de
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA Braşov – partener principal, Sindicatul SANAB Brăila - partener 1, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL – partener 2 (transnaţional)


În perioada 11 – 14 noiembrie 2012 a avut loc la Bran, judeţul Braşov, conferinţa internaţională „Ştiu mai mult, risc mai puţin”, desfăşurată cu scopul diseminării experienţei şi bunelor practici dobândite în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul acestei conferinţe s-a desfăşurat şi finala concursului naţional în domeniul SSM – ediţia 2012 organizată sub egida Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Industrie „METAL”.

La acest eveniment au participat peste 100 de persoane, cea mai mare parte angajaţi din cadrul societăţilor din sectorul industria construcţiilor de maşini şi construcţiilor metalice, membrii ai următoarelor sindicate: Sindicatul Liber al Navaliştilor Constanţa, Sindicatul Dreptatea Doosan IMGB Bucureşti, Sindicatul Liber Vulcan Bucureşti, Sindicatul SANAB Brăila, Sindicatul Liber al Salariaţilor Galaţi, Sindicatul Liber al Navaliştilor Tulcea, FSLI-Metal – Organizaţia de Femei, FSLI-Metal – Organizaţia de Tineret, Sindicatul Cameron Câmpina, Sindicatul Liber Independent „ICA” Braşov.


Finala concursului naţional în domeniul SSM – ediţia 2012 a reunit în 16 echipe câştigătorii concursurilor locale la care au participat peste 300 de concurenţi.


Concursul s-a desfăşurat în două etape, o probă teoretică constând într-un test cu întrebări referitoare la normele generale de sănătate şi securitate în muncă şi la cele de prevenire şi stingere a incendiilor şi o probă cu demonstraţii practice privind măsuri de prim-ajutor.


În cadrul conferinţei s-au organizat demonstraţii practice privind prevenirea, evaluarea şi combaterea incendiilor, cursuri de prim-ajutor şi, de asemenea, s-au realizat două cercetări de marketing pe teme de SSM, o anchetă pe bază de sondaj de opinie şi un focus group realizat în rândul specialiştilor (preşedinţii şi vicepreşedinţii sindicatelor) cu privire la acţiunile care ar putea fi întreprinse pentru a reduce costurile economice şi sociale generate de riscurile pe care şi le asumă angajaţii la locul de muncă.


Înverşunarea concurenţilor, orgoliile mari şi juriul exigent au condus la o competiţie pe cât de dificilă pe atât de frumoasă, la sfârşitul căreia s-au remarcat următoarele echipe câştigătoare:


Locul 1 :
52 puncte
Echipa Rechinul
Sindicatul Liber al Navaliştilor Constanţa
Componenţa echipei:
Liliana-Roxana Buicliu
Ion Ionescu
Alexandru Rizescu
Liviu-Dragoş Neacşu
Locul 2 :
50/16/11 puncte
Sindicatul SANAB Brăila Componenţa echipei:
Liviu Gheorghe
Ion Condurache
Lenuţa Done
Nicolae Ghindaru
Locul 3 :
50/16/10 puncte
Echipa Smart
Sindicatul Liber Independent „ICA" Braşov
Componenţa echipei:
Marian Mihăescu
Aurelian-George Blănaru
David Dragotă
Constantin Raicu Greblea
Locul 4 :
49 puncte
Echipa Viitorul
Sindicatul Liber al Salariaţilor Galaţi
Componenţa echipei:
Dumitrache Petrescu
Iordana Căluian
Daniel Rogoza
Dumitru Bălan
Locul 5 :
45 puncte
Echipa Temerarii
Sindicatul Liber al Salariaţilor Galaţi
Componenţa echipei:
Ionel Ioniţă
Răzvan-Vasilică Pavel
Solomon-Lucian Diaconu
Locul 6 :
43 puncte
Echipa Barça
Echipa Organizaţiei de Tineret a FSLI-Metal
Componenţa echipei:
Alexandru Posedaru
Daniel Calmuc
Elena-Adina Mondoc

De asemenea, în cadrul concursului a fost acordat un premiu special pentru proba practică de prim-ajutor. Echipa care a obţinut cel mai bun punctaj la această probă a fost Metallica, Echipa Organizaţiei de Femei a FSLI-Metal, în următoarea componenţă:

Manuela-Argentina Toma,
Ionela-Claudia Carp,
Mihaela Popa,
Elena Dinescu.


Odată cu bucuria şi faima aduse sindicatelor pe care le reprezintă, echipele concurente au obţinut diplome, cupe, dar şi premii substanţiale în bani, cuprinse între 3000 şi 600 lei.

Comunicat de presă

Duminică, 11.11.2012, în Sala Teatru a complexului Vila Bran, se deschid lucrările Conferinţei Internaţionale „Ştiu mai mult, risc mai puţin”, activitate implementată în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Proiectul este derulat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia în perioada decembrie 2010-iulie 2012

În perioada 11-14 noiembrie 2012, aproximativ 100 de invitaţi, reprezentând domeniile de construcţii aeronautice şi navale, vor participa la concursul pe teme de protecţie şi siguranţă la locul de muncă, la workshop-uri practice şi sesiuni de pregătire, conferinţa încheindu-se cu o festivitate de premiere, care va confirma cunoştinţele acumulate.

Aceasta este o activitate derulată în cadrul campaniei de perfecţionare şi diseminare a experienţei şi bunelor practici dobândite în urma seriei de 10 seminarii susţinute în prima jumătate a acestui an, reprezentând una dintre principalele activităţi a proiectului, al cărui obiectiv general este crearea unei reţele pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă în industria prelucrătoare - în speţă în sectorul aeronautic şi în cel naval - prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă.


Context
O serie de studii realizate la iniţiativa Sindicatului Liber Independent I.C.A. Braşov (România) au reliefat faptul că, deşi regulile de protecţia muncii sunt respectate, o mare parte dintre persoanele chestionate nu cunosc diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă şi că de fapt pericolele la locul de muncă sunt generatoarele riscurilor de îmbolnăvire, accidente sau decese.
Din acest motiv s-a simţit nevoia realizării proiectului AERONAVSECUR, proiect al cărui obiectiv general este crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, prin realizarea unui mediu sigur de muncă, adaptat nevoilor lucrătorilor din domenii cu particularităţi de risc accentuat şi predispoziţie la accidentele de munca, aşa cum sunt cele din industria prelucrătoare.
Activităţile prevăzute în cadrul acestui proiect sunt o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu şi cursuri pentru reprezentanţii comitetelor de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucrătorii din sectoarele menţionate, activităţi de instruire în cadrul seminariilor şi conferinţelor organizate. Problema prevenirii riscurilor la locul de muncă este deopotrivă o problemă a angajatorilor, dar şi a lucrătorilor, deci a sindicatelor, iar ameliorarea ei ţine de colaborarea dintre sindicate, patronate şi legislativ.
Proiectul se înscrie în Axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.


Prezentarea partenerilor

Sindicatul Liber Independent „ICA” Braşov este o organizaţie independentă care are ca scop promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi; participarea la negocierea Contractelor Colective de Muncă; asigurarea cadrului specific desfăşurării activităţilor sociale; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale sindicaliştilor; organizarea şi îndrumarea manifestărilor cultural-artistice şi sportive.

Sindicatul SANAB Brăila reprezintă angajaţii din domeniul construcţiilor navale. Evaluarea şi evitarea riscurilor la locul de muncă este o preocupare primordială a sindicatului. Membrii CSSM din partea organizaţiei sindicale au participat şi participă la acţiuni de control şi documentare în comun cu reprezentanţii compartimentului SSM în cadrul a patru societăţi comerciale în care are reprezentativitate ca sindicat.

Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL (partener transnaţional) - organizează campanii privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi programe de formare. În prezent, FIM-CISL numără 205.690 de membri şi operează printr-o reţea de peste 8.000 de reprezentanţi la nivelul sindicatelor de bază (din care 3.000 responsabili cu sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locul de muncă).


Persoană de contact:

Mihaela CSERE
Reprezentant publicitate
Sindicatul Liber Independent ICA Braşov
Tel: 0723.246.976
Invitaţie de participare la concursul național pe teme de sănătate şi securitate în muncă-2012
organizat în cadrul proiectului
„Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de munca în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR” , Contract nr. POSDRU/81/S/3.2/50250

Începând din decembrie 2010, Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia, implementează proiectul „AERONAVSECUR” al cărui obiectiv general este crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Activităţile prevăzute în cadrul acestui proiect au inclus o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu, cursuri și schimburi de experiență pentru reprezentanţii comitetelor de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucrătorii din sectoarele menţionate, a fost creat site-ul www.aeronavsecur.ro care găzduiește o bază de date cu informații și norme legislative din domeniul SSM. De asemenea prin intermediul a 10 seminarii cu tema „Prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă”, peste 260 de angajaţi din domeniile aeronautic şi naval au beneficiat de instruire teoretică şi practică, devenind în același timp membrii ai reţelei astfel create. Ca urmare a participării la aceste activități participanții dau dovadă la propriile locuri de muncă de un nivel crescut de implicare în rezolvarea problemelor de sănătate și securitate în muncă, sunt mai motivați în a respecta regulile din acest domeniu, înțeleg mai bine beneficiile unei conduite corecte și de asemenea implicațiile ignoranței atunci când este vorba de sănătate și securitate în muncă.

Animaţi de succesul de până acum în implementarea acestui proiect, ne continuăm activitatea organizând concursul național în domeniu SSM –2012, la care avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi..


Concursul se va desfășura în două etape: Etapa 1 - organizată la sediul sindicatului din care faceți parte, Etapa 2 – finala națională, la care vor participa câștigătorii Etapei 1, organizată în cadrul unei conferințe internaționale cu o durată de trei zile.


Pentru a putea participa la acest concurs vă rugăm să completaţi următorul formular de înscriere.


Mult succes!
Formularul de înscriere la concursul național pe teme de SSM 2012, poate fi descarcat de aici
Start pentru campania de diseminare a experienţei şi bunelor practici dobândite prin activităţile derulate în cadrul proiectului AERONAVSECUR

În cadrul activităţilor 4, Perfecţionarea reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în munca, şi 7, Evaluarea rezultatelor proiectului, diseminarea experienţei şi a bunelor practici dobândite – continuitate, echipa de implementare a proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a lansat o serie de vizite la câteva dintre cele mai importante companii din domeniile aeronautic şi naval din România.

Scopul a fost informarea angajaţilor şi angajatorilor din domeniu cu privire la proiectul derulat, la activităţile efectuate în cadrul acestuia, precum şi extinderea reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare.

În acest sens, „caravana” AERONAVSECUR a debutat la data de 29 mai 2012 cu o vizită la S.C. ROMAERO S.A. Bucureşti. Delegaţia a fost primită de către conducerea întreprinderii, de către reprezentanţii sindicali din cadrul acesteia, la discuţii participând şi membrii comitetelor de siguranţă şi securitate în muncă.


Discuţiile s-au axat pe problemele specifice domeniului, cu accent pe conştientizarea de către lucrători a importanţei SSM în activitatea de zi cu zi, schimbul de experienţă fiind considerat unul reuşit de ambele părţi. Delegaţia a prezentat proiectul şi activităţile din cadrul acestuia, oferind gazdelor ocazia de a cunoaşte materialele de informare şi promovare realizate, precum şi manualul aflat la baza seminariilor de instruire. Răspunsul la acestea a fost favorabil, reprezentanţii companiei de construcţii aeronautice şi ai sindicatelor arătându-se încântaţi de un manual care tratează specific chestiunile de SSM din domeniu. Aceştia au considerat manualul o resursă importantă şi au declarat că-l vor utiliza în activitate.


Agenda zilei a continuat cu vizitarea câtorva secţii din întreprindere, după care, în sala de consiliu a unităţii au fost invitaţi aproximativ 80 de lucrători, pentru a participa la o prezentare a proiectului şi a reţelei, precum şi la o proiecţie de film motivaţional pe teme de SSM. Participanţii au primit de asemenea materiale prin care sunt diseminate informaţii despre proiect şi reţeaua construită prin intermediul său, răspunzând favorabil la invitaţia de a participa activ la aceasta prin utilizarea site-ului proiectului, a bazei de date cu materiale informative şi legislative disponibile pentru descărcare de la adresa www.aeronavsecur.ro.


Întâlnirea s-a încheiat cu o discuţie liberă între participanţii la întâlnire, chestiunile discutate fiind focalizate pe aspecte de legislaţie, participarea activă a lucrătorilor la procedurile de achiziţie a echipamentelor de protecţie, importanţa conştientizării impactului nerespectării regulilor de SSM şi multe altele.
Fotografii de la întâlnirea care a avut loc la S.C. Romaero S.A. Bucureşti aici
Ziua 2 a caravanei de diseminare ne-a găsit la Braşov, mai exact la S.C. IAR Ghimbav S.A., unde scenariul a fost repus în scenă, de data aceasta pentru reprezentanţii conducerii, sindicatelor şi pentru lucrătorii din cadrul societăţii braşovene. Încântaţi de proiect şi de utilitatea materialelor realizate în cadrul acestuia şi care, datorită faptului că Braşovul este şi „casa” solicitantului, Sindicatul Liber Independent „ICA” Braşov, sunt disponibile pentru consultare în mini-biblioteca existentă la sediul sindicatului. Pe lângă materialele pe suport hârtie, aici există de asemenea materiale video, precum şi calculatoare conectate la internet, de care lucrătorii se pot folosi pentru a se informa sau a se consulta în orice problemă de SSM.


Vizita în fabrică a contribuit la o mai bună ilustrare a activităţii constructorilor de elicoptere, după care a urmat întâlnirea cu angajaţii pentru prezentarea proiectului, activităţilor, diseminarea informaţiilor şi a bunelor practici dobândite în cadrul acestui proiect. Participanţii s-au arătat deschişi şi încântaţi de a participa activ la reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, considerând iniţiativa de organizare a seminariilor extrem de utilă ca metodă de aprofundare a cunoştinţelor de SSM, manualul fiind la rândul său apreciat şi solicitat pentru consultare.
Fotografii de la întâlnirea care a avut loc la S.C. IAR S.A. Ghimbav aici
Ziua a treia, şi ultima din prima parte a campaniei noastre, ne-a dus tocmai la Bacău, unde am avut ocazia să ne întâlnim cu reprezentanţii conducerii, sindicaliştii, membrii CSSM şi lucrătorii de la S.C. Aerostar S.A. Bacău.


În acelaşi cadru profesional, dimineaţa a fost dedicată unui schimb de experienţă cu conducerea, sindicaliştii şi membrii CSSM, toţi salutând iniţiativa partenerilor de a implementa un asemenea proiect. Participarea numeroasă a gazdelor noastre a fost încă o dovadă în plus a interesului pentru activităţile derulate, ceea ce nu poate decât să confirme utilitatea şi eficienţa reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, care s-a mărit acum şi cu noile noastre cunoştinţe de la S.C. Aerostar S.A.


Pe lângă prezentarea specifică a ceea ce s-a realizat prin intermediul acestui proiect, discuţiile au evoluat şi către chestiunile specifice domeniului, de la implicarea activă a lucrătorilor în alegerea şi purtarea echipamentelor de protecţie, până la efectuarea de măsurători toxicologice în vederea asigurării unui mediu de lucru sigur, avantajele pe termen lung ale unei atitudini orientate pe SSM mai degrabă decât pe solicitarea şi acordarea de sporuri pentru condiţii grele de lucru.


Nu puteam pleca de la Bacău fără să vizităm şi aici fabrica, după care ne-am prezentat în faţa a peste 80 de participanţi cu arsenalul de materiale şi informaţii despre activităţile, iniţiativele şi materialele care reprezintă proiectul.
Fotografii de la întâlnirea care a avut loc la S.C. Aerostar S.A. Bacău aici
Impactul vizitelor la trei vectori importanţi din industria aeronautică a fost unul pozitiv. Proiectul a fost primit cu interes, activităţile au fost considerate utile şi targetate. Din acest schimb de experienţă am dobândit la rândul nostru un set de propuneri şi sugestii din partea celor cu care ne-am întâlnit, dintre care unele sunt deja luate în discuţie şi, în măsura în care acest lucru va fi fezabil, se vor şi implementa, iar în caz contrar le vom avea cu siguranţă în vedere pentru activitatea noastră viitoare.


După mijlocul lunii iunie, mai exact începând cu data de 26.06.2012, caravana de diseminare a rezultatelor proiectului şi de extindere a reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare continuă cu vizite la reprezentanţi din domeniul construcţiilor navale, mai exact din Brăila şi Constanţa.
Vom reveni cu informaţii şi fotografii de la aceste întâlniri de lucru.
AERONAVSECUR prezintă oficial manualul
„Riscurile la locul de muncă în sectoarele aeronautic şi naval”

Vineri, 16.03.2012, în Sala Teatru a complexului Vila Bran, are loc deschiderea lucrărilor celui de-al treilea seminar cu tema „Prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă”, activitate implementată în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Proiectul este derulat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia în perioada decembrie 2010-iulie 2012.

Profităm de ocazie şi pentru a prezenta oficial manualul „Riscurile la locul de muncă în sectoarele aeronautic şi naval”, acesta servind ca suport de curs şi manual de studiu suplimentar în scopul prevenirii şi gestionării riscurilor la locul de muncă în industria prelucrătoare.

Aşa cum v-am informat şi în preambulul ediţiilor precedente, şi de această dată, timp de trei zile, 26 de cursanţi reprezentând domeniile de construcţii aeronautice şi navale, vor participa la cursurile pe teme de protecţie şi siguranţă la locul de muncă, vor participa la workshop-uri practice coordonate de lectori, sesiunea de lucru încheindu-se cu o testare în vederea evaluării cunoştinţelor acumulate. Este al treilea dintr-o serie de 10 seminarii de specialitate (primul seminar a avut loc în data de 24.02.2012), care se vor desfăşura până la mijlocul acestui an, campania de perfecţionare şi diseminare a experienţei şi bunelor practici dobândite astfel reprezentând una dintre principalele activităţi a proiectului, al cărui obiectiv general este crearea unei reţele pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă în industria prelucrătoare - în speţă în sectorul aeronautic şi în ce naval - prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă.
Coperta manualului poate fi descarcata de aici
Comunicat de presă

Vineri, 24.02.2012, în Sala Teatru a complexului Vila Bran, se lansează seria de seminarii cu tema „Prevenirea şi gestionarea riscurilor la locul de muncă”, activitate implementată în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Proiectul este derulat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia în perioada decembrie 2010-iulie 2012.

Timp de trei zile, 26 de cursanţi reprezentând domeniile de construcţii aeronautice şi navale, vor participa la cursurile pe teme de protecţie şi siguranţă la locul de muncă, vor participa la workshop-uri practice coordonate de lectori, sesiunea de lucru încheindu-se cu o testare în vederea evaluării cunoştinţelor acumulate.

Acesta este primul dintr-o serie de 10 seminarii de specialitate care se vor desfăşura până la mijlocul acestui an, campania de perfecţionare şi diseminare a experienţei şi bunelor practici dobândite astfel reprezentând una dintre principalele activităţi a proiectului, al cărui obiectiv general este crearea unei reţele pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă în industria prelucrătoare - în speţă în sectorul aeronautic şi în ce naval - prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă.


Context

Un studiu pe baza de chestionare realizat în perioada ianuarie-martie 2009, la iniţiativa Sindicatului Liber Independent I.C.A. Braşov (România) a reliefat că, deşi regulile de protecţia muncii sunt respectate, 67,2 % dintre persoanele chestionate nu cunosc diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă şi că de fapt pericolele la locul de muncă sunt generatoarele riscurilor de îmbolnăvire, accidente sau decese. Din acest motiv s-a simţit nevoia realizării proiectului AERONAVSECUR, proiect al cărui obiectiv general este crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor la locul de muncă, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, prin realizarea unui mediu sigur de muncă, adaptat nevoilor lucrătorilor din domenii cu particularităţi de risc accentuat şi predispoziţie la accidentele de munca, aşa cum sunt cele din industria prelucrătoare. Activităţile prevăzute în cadrul acestui proiect sunt o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu şi cursuri pentru reprezentanţii comitetelor de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucrătorii din sectoarele menţionate. Problema prevenirii riscurilor la locul de muncă este deopotrivă o problemă a angajatorilor, dar şi a lucrătorilor, deci a sindicatelor, iar ameliorarea ei ţine de colaborarea dintre sindicate, patronate şi legislativ. Proiectul se înscrie în Axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.


Prezentarea partenerilor


Sindicatul Liber Independent „ICA” Braşov este o organizaţie independentă care are ca scop promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi; participarea la negocierea Contractelor Colective de Muncă; asigurarea cadrului specific desfăşurării activităţilor sociale; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale sindicaliştilor; organizarea şi îndrumarea manifestărilor cultural-artistice şi sportive.


Sindicatul SANAB Brăila reprezintă angajaţii din domeniul  construcţiilor navale. Evaluarea şi evitarea riscurilor la locul de muncă este o preocupare primordială a sindicatului. Membrii CSSM din partea  organizaţiei sindicale au participat şi participă la acţiuni de control  şi documentare în comun cu reprezentanţii compartimentului SSM în cadrul a patru societăţi comerciale în care are reprezentativitate ca  sindicat.


Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL (partener transnaţional) - organizează campanii privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi programe de formare. În prezent, FIM-CISL numără 205.690 de membri şi operează printr-o reţea de peste 8.000 de reprezentanţi la nivelul sindicatelor de bază (din care 3.000 responsabili cu sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locul de muncă).


Persoană de contact:
Mihaela CSERE
Reprezentant publicitate
Sindicatul Liber Independent ICA Braşov
Tel: 0723.246.976


Program evenimentelor din 24-26 februarie 2012 poate fi descarcat de aici
Aeronavsecur a marcat Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă printr-o vizită de lucru la partenerii Italieni in perioada
23 - 29 octombrie 2011

În perioada 23-29.10.2011, în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, reprezentanţii Sindicatului Independent „ICA” Braşov, ai Sindicatului „SANAB” Brăila şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia s-au întâlnit la Roma, Italia, la o masă rotundă pe teme de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Scopul vizitei a fost schimbul de experienţă între partenerii proiectului în vederea perfecţionării reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă conform Activităţii 4 din cadrul proiectului Cele trei organizaţii sindicale partenere au marcat astfel şi Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă. Lucrările din cadrul acestei vizite a sindicaliştilor români în Italia s-au împărţit în două etape.

Primele trei zile au fost dedicate schimbului de experienţă la masa rotundă, discuţiile concentrându-se în principal pe similitudinile şi diferenţele din legislaţiile privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă din cele două ţări, raportate la directivele europene. O primă prezentare a fost susţinută de dl. Luciano Barbato, reprezentant naţional CISL pe probleme de sănătate şi securitate, prezent la discuţii la invitaţia dlui. Gianni Alioti, reprezentantul la nivel naţional al FIM-CISL, şi gazda delegaţiei române. Punctul central al discuţiilor a fost Directiva Europeană 391/1989, implicit similitudinile şi diferenţele la nivelul modului de aplicare şi aliniere a legislaţiilor celor două ţări la prevederile europene în domeniu.


Prezentarea susţinută, în a doua zi de lucrări, de către Gianni Alioti a reprezentat un bun prilej pentru parteneri să se angajeze într-o dezbatere pe tema sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, de această dată axându-se pe accidentele de muncă, discuţiile evoluând de la statistici şi cauze până la identificarea modalităţilor optime de reducere a numărului de incidente cu urmări grave şi foarte grave la locul de muncă. La masa rotundă, sindicaliştii români reprezentanţi ai sectoarelor aeronautic şi naval, au mai avut ocazia de a se întâlni cu Alberto Monticco şi Malco Bentivogli, secretari naţionali ai FIM-CISL pentru industriile aeronautică şi navală.


Foto


Sesiunea de prezentări şi discuţii s-a încheiat cu o conferinţă de presă internaţională (conform Activităţii 7 din cadrul proiectului) care a atras în special interesul publicaţiilor dedicate universului sindical. Revistele de specialitate Diario del Lavoro www.ildiariodellavoro.it şi Conquiste del Lavoro au publicat articole referitoare la colaborarea de succes dintre sindicaliştii români şi italieni pe probleme de sănătate şi securitate la locul de muncă în industria prelucrătoare.


A doua parte a deplasării a presupus vizite la două fabrici producătoare de avioane şi elicoptere, ocazie ideală pentru sindicaliştii români de a vedea cum implementează colegii italieni protocoalele şi măsurile de siguranţă şi securitate la locul de muncă în industria aeronautică.


La Alenia Aermacchi, fabrică producătoare de avioane militare, delegaţia română a avut ocazia de a vizita unitatea de producţie, după care a urmat o întâlnire cu reprezentanţii sindicali ai lucrătorilor din această unitate. Un schimb de experienţe reuşit şi chestiuni de interes pe teme de securitate şi sănătate la locul de muncă, aceasta a fost concluzia participanţilor la discuţii.


După un scenariu similar s-a desfăşurat şi vizita la Agusta Westland, producător de elicoptere civile. Aici, vizitarea liniei de montaj elicoptere a adus delegaţiei române şi surpriza de a întâlni angajaţi de origine română, proveniţi din industria aeronautică românească, ocazie pentru scurte discuţii cu încărcătură emoţională.


Această ultimă vizită s-a încheiat cu o nouă masă rotundă la care au luat loc reprezentanţii sindicatelor „ICA” Braşov şi „SANAB” Brăila alături de reprezentanţii sindicali din cele două companii Alenia Aermacchi şi Agusta Westland. Partenerii în proiect, reprezentaţi de Alina Tecău (manager de proiect), Suba Arpad (preşedintele Sindicatului Liber „ICA” Braşov), Alexandru Gurgu (preşedintele Sindicatului „SANAB” Brăila) şi de experţii pe probleme de sănătate şi securitate la locul de muncă, au concluzionat că această experienţă a fost extrem de benefică pentru obiectivele proiectului în derulare, reprezentanţii partenerului italian, Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia (industria prelucrătoare), fiind de asemenea convinşi că prin această vizită de lucru cele două părţi au ajuns să se cunoască mai bine, deschizând calea către o colaborare fructuoasă şi mai ales de durată.Foto

Articole Publicate in cadrul conferintei de presa internationale:

Ziarul Conquiste del Lavoro:

Ziarul Diario del lavoro:
Eveniment de informare

Eveniment de informare

Comunicat de presa

Pe data de 16.05.2011 are loc la Brasov, Sala de conferinte Transilvania a hotelului Kolping, primul eveniment de informare din cadrul proiectului "Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca în industria prelucratoare - AERONAVSECUR", finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Într-o perioada marcata la nivel mondial de manifestarea insecuritatii sub diverse forme, cu precadere cea sociala, dar si de amenintari la adresa sanatatii si vietii, sansa de a avea un loc de munca nu ar trebui sa fie umbrita de nici un disconfort. O clipa de neatentie, o secunda nefericita pe care o privim ca pe un ghinion si pentru care sunt necesare, uneori, zile si nopti de suferinta pentru cel expus, pentru familia sa si pentru colectivul din care face parte pot transforma locul de munca din siguranta zilei de mâine în suferinta zilei de azi.

Sindicatul Liber Independent I.C.A. Brasov (cuprinde lucratori din sectorul constructii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Braila (sectorul constructii navale) si cu Federatia Sindicala Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia (industria prelucratoare) deruleaza în perioada decembrie 2010-iulie 2012 proiectul AERONAVSECUR.


Un studiu pe baza de chestionare realizat în perioada ianuarie-martie 2009, la initiativa Sindicatului Liber Independent I.C.A. Brasov a reliefat ca, desi regulile de protectia muncii sunt respectate, totusi 67,2 % dintre persoanele chestionate nu stiu care diferenta dintre pericol si risc la locul de munca si ca de fapt pericolele la locul de munca sunt generatoarele riscurilor de îmbolnavire, accidente sau decese.


Iata de ce s-a simtit nevoia realizarii proiectului AERONAVSECUR, care cuprinde o campanie pentru cresterea gradului de constientizare a lucratorilor privind riscurile la locul de munca în industria prelucratoare, cu accent pe sectoarele de constructii si reparatii aeronautice si naval, realizarea unui manual unitar în domeniu si cursuri pentru reprezentantii comitetelor de sanatate si securitate la locul de munca si pentru lucratorii din sectoarele mentionate. Problema prevenirii riscurilor la locul de munca este în egala masura o problema a angajatorilor, dar si a lucratorilor, deci a sindicatelor, iar ameliorarea ei tine de colaborarea dintre sindicate, patronate si legislativ.


Prin acest proiect se urmareste crearea unei retele comune pentru cresterea nivelului de protectie a sanatatii si securitatii la locul de munca în industria prelucratoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire si gestionare a riscurilor, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sanatatii si securitatii în munca, prin realizarea unui mediu sigur de munca, adaptat nevoilor lucratorilor din domenii cu particularitati de risc accentuat si predispozitie la accidentele de munca, asa cum sunt cele din industria prelucratoare.


Proiectul se înscrie în Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor, domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii" din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.


Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati site-ul www.aeronavsecur.ro.


Prezentarile in cadrul conferintei:

Prima intalnire a partenerilor - 28.01.2011

In data de 28.01.2011 a avut loc la Bucuresti prima intalnire a partenerilor din cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR; ID 50250.

In cadrul primei intalniri a partenerilor, dupa reamintirea obiectivelor generale ale proiectului, principalele teme ale discutiei s-au axat pe realizarea in bune conditii ale activitatilor. Activitatea de baza din primele luni ale proiectului est cea de documentare pentru realizare manual si perfectionare. Aceasta activitate se va realiza pe baza unui schimb de documente intre parteneri privind prevenirea si combaterea riscurilor la locul de munca in tarile din cadrul parteneriatului. Acestea vor fi analizate, selectate si organizate intr-o baza de date, care va fi baza suportului de curs pentru responsabili si a manualului.

Acesta va cuprinde informatii despre prevenirea riscurilor din sectoarele aeronautic si naval si va fi structurat pe urmatoarele capitole:Riscuri electrice,mecanice,chimice; Riscuri de explozii si incendii; riscuri legate de zgomot,vibratii,radiatii;conditii de lucru; Curăţenia la locul de muncă; Alunecari,impiedicari,cazaturi; Luminozitatea, ventilatia, temperatura, umiditatea; Indicatoare de siguranta si avertizare; Instalatii sanitare;Spatiul de repaos; Proceduri de prim ajutor; Conditiile muncii, stresul.

AERONAVSECUR sustine sanatatea si securitatea la locul de munca in industria prelucratoare

Sindicatul Liber Independent ICA a semnat la sfarsitul anului 2010 contractul cu OIRPOSDRU Regiunea Centru pentru proiectul Reteaua pentru  protectia sanatatii si  securitatii la  locul de munca inindustria prelucratoare - AERONAVSECUR.

In cadrul acestui proiect, vor fi organizate 10 seminarii in prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca a  liderilor de sindicat si  lucratorilor si schimburi de experienta pentru membri Comitetelor de  securitate si sanatate in  munca.

La sfarsitul lunii ianuarie 2011 va fi organizata prima intalnire a echipei de proiect, prilej cu care va avea loc prima  conferinta de presa de lansare a proiectului.

In cadrul proiectului vor fi realizate numeroase materiale necesare pentru prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca a liderilor de sindicat:

  • documente privind implicatiile si beneficiile cunoasterii si gestionarii  riscurilor la locul de munca pentru  companii si pentru lucratori  (website, pliante, afise  etc);
  • suport de curs cu informatii privind: legislatia interna si internationala  privind riscurile si pericolele de la  locul de munca,  evaluarea  riscurilor  la locul de munca, actiuni pentru prevenirea si  gestionarea riscurilor la locul  de munca, actiuni combaterea riscurilor la locul de munca  (pentru  reprezentantii  Comitetelor de  securitate si sanatate in munca);
  • manual si CD privind riscurile la locul de munca din industria prelucratoare   (informatii privind riscuri  electrice, mecanice,  chimice; riscuri de  explozii si  incendii; riscuri legate de zgomot,  vibratii, radiatii, conditii de  lucru; curatenia la locul de munca,  alunecari, impiedicari,  cazaturi;  luminozitatea, ventilatia, temperatura, umiditatea; indicatoare de  siguranta si avertizare; instalatii sanitare; spatiul de repaos.
[AERONAVSECUR] [Activitati] [Achizitii publice] [Parteneri] [Sustenabilitate] [Noutati] [Proiectul in imagini] [Materiale informative] [Contact]
steag_romania

ro

steag_Italia

it

PARTENERI PROIECT

LOGO ICA2
logo_fim

Sindicatul SANAB Braila

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati     www.fonduri-ue.ro