Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo FINAL aeronavsecur

PREVENIREA SI COMBATEREA RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCA

BAZA DE DATE  Legislatie in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Sviluppo delle risorse umane 2007-2013 „Investire nelle persone

Legislatie pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor

Hotararea nr. 1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

Hotararea nr. 539 din 7 aprilie 2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

Hotararea de Guvern nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

HOTARARE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

Hotararea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Hotarare de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

Hotarare nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Hotararea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotararea nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

Hotararea nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

Ordonanta de urgenta nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Hotararea nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Pictograme de semnalizare

Legislatie in domeniul protectiei muncii si asigurarii conditiilor de munca

Codul muncii, actualizat 2011, prin Legea 49/2010

Legea nr. 90 din 12 iulie 1996 - Legea protectiei muncii

Hotararea de Guvern nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotararea de Guvern nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Hotararea de Guvern nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006

Ordonanta nr. 16 din 27 ianuarie 2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenta de sanatate publica

Ordonanta de urgenta nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor

Legea nr. 245 din 09 iunie 2004 privind securitatea generala a produselor

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

Hotararea de Guvern nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Hotararea de Guvern nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

Hotararea de Guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

Ordonanta de urgenta nr. 137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 - infiintarea Inspectiei Muncii

Hotararea de Guvern nr. 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

Ordonanta de urgenta nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Legea nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

Hotararea de Guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 126 privind regimul materiilor explozive

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii Si sanatatii In munca nr. 319/2006

Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996

Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

[AERONAVSECUR] [Activitati] [Achizitii publice] [Parteneri] [Sustenabilitate] [Noutati] [Materiale informative] [Prevenirea riscurilor] [Baza de date-legislatie] [Proiectul in imagini] [Contact] [home]
steag_romania steag_Italia

PARTENERI PROIECT

LOGO ICA2
logo_fim

Sindicatul SANAB Braila

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati     www.fonduri-ue.ro