Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo aeronavsecur FINAL

PREVENIREA SI COMBATEREA RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCA

BAZA DE DATE  Legislatie in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni

Activitatea 1. Documentare pentru realizare manual si perfectionare

1.1. Schimb de documente intre parteneri privind prevenirea si combaterea riscurilor la locul de munca in tarile din cadrul parteneriatului

1.2. Analiza,selectia si organizarea logica a documentelor partenerilor intr-o baza de date, care va fi baza suportului de curs pentru responsabili si a manualului.

Activitatea 2. Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare desfasurarii proiectului

2.1 selectarea furnizorului echipamente IT

2.2 achizitionare sisteme de calcul,monitoare,laptop-uri,multifunctionala, echipamente retea,licente software,tabla interactiva

2.3 instalare echipamente si realizare conexiune Internet.

Activitatea 3. campanie de informare si constientizare

3.1. elaborarea documentelor pentru informarea lucratorilor privind importanta cunoasterii si gestionarii riscurilor la locul de munca si a respectarii sanatatii si securitatii la locul de munca

Documentele informative elaborate vor include:

 • prezentarea proiectului (obiectivele generale si specifice,activitatile avute in vedere, rezultatele asteptate);
 • Prezentarea finantatorului;
 • prezentarea aplicantului si a activitatii sale;
 • prezentarea partenerilor si a rolului lor;
 • implicatiile si beneficiile cunoasterii si gestionarii riscurilor la locul de munca pentru companii si pentru lucratori.

3.2 Realizarea unui numar de 30 afise in limbile de lucru ale proiectului

3.3 Realizarea a 800 pliante si insigne in limbile de lucru ale proiectului si a 250  tricouri, sepci, ecusoane si mape

3.4. Organizarea si realizarea activitatii de informare si constientizare in randul lucratorilor si angajatorilor

3.5. realizarea si actualizarea permanenta a unui site web,cu informatii referitoare la proiect,materiale in limbile de lucru din proiect;site-ul va fi contine date informative, dar si manualul privind gestionarea riscurilor la locul de munca in industria prelucratoare, sectoarele constructii si reparatii aeronautic si naval

Activitatea 4. Perfectionarea reprezentantilor Comitetelor de securitate si sanatate in munca

4.1 – Elaborarea suportului de curs pentru reprezentanti in 8 exemplare.Suportul de curs va contine informatii privind:

- legislatia interna si internationala privind riscurile si pericolele de la locul de munca

- evaluarea riscurilor la locul de munca

- actiuni pentru prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca

- actiuni combaterea riscurilor la locul de munca

4.2. Organizarea si realizarea perfectionarii responsabililor.Sarcinile responsabililor vor fi de a:

- crea o retea permanent activa in sector, in scopul prevenirii si gestionarii riscurilor la locul de munca

- elabora manualul si CD-ul privind riscurile la locul de munca din industria prelucratoare

- perfectiona liderii de sindicat si lucratorii

Activitatea va cuprinde o parte teoretica si o parte practica,ce se va desfasura in cele patru entitati implicate in cadrul proiectului.

Partea practica implica realizarea a 4 schimburi de experienta in aceste entitati,astfel:3 in Romania si 1 la sindicatul partener transnational.

Fiecare din cei 3 parteneri va avea responsabili cu sanatatea si securitatea la locul de munca,implicati in proiect si care vor forma 4 echipe.

In Romania,fiecare echipa va efectua schimburi de experienta la unitatile din regiunile de dezvoltate altele decat regiunea de dezvoltare de care apartin. Vor avea astfel loc 3 schimburi de experienta consecutive,pe parcursul a 10 zile calendaristice consecutive (6 zile lucratoare consecutive).Partenerul transnational va lua parte la toate cele 3 schimburi de experienta,organizate consecutiv,tip caravana.

Schimbul de experienta care va fi organizat de catre partenerul transnational va avea durata a 6 zile calendaristice (4 lucratoare).

Partea teoretica implica realizarea unui seminar de pregatire de 3 zile,pentru membrii comitetelor de sanatate si securitate in munca.

4.3 – Evaluarea participantilor si analiza rezultatelor

Activitatea 5. Elaborarea manualului si CD-ului privind riscurile la locul de munca

5.1. Elaborarea manualului si CD-ului privind riscurile la locul de munca din industria prelucratoare,de catre reprezentanti (250 exemplare). Manualul si CD-ul vor cuprinde urmatoarele teme:

 • Riscuri electrice,mecanice,chimice
 • Riscuri de explozii si incendii
 • Riscuri legate de zgomot,vibratii,radiatii
 • Conditii de lucru
 • Curăţenia la locul de muncă
 • Alunecari,impiedicari,cazaturi
 • Luminozitatea, ventilatia, temperatura, umiditatea
 • Indicatoare de siguranta si avertizare
 • Instalatii sanitare
 • Spatiul de repaos
 • Proceduri de prim ajutor

5.2. traducerea manualului si CD-ului in limbile partenerilor

5.3. tiparirea si diseminarea manualului si CD-ului

Activitatea 6. Organizare 10 seminarii in prevenirea si gestionarea riscurilor la locul de munca a liderilor de sindicat si lucratorilor

6.1. Organizarea si desfasurarea a 10 seminarii de cate 3 zile,a cate 25 de participanti

6.2. Evaluare participanti si rezultate

Activitatea 7. Evaluarea rezultatelor proiectului, diseminarea experientei si bunelor practici dobandite,continuitate.

7.1. Organizare conferinta de presa

7.2. Organizare conferintea finala internationala

7.3. Realizare si diseminare a 1200 pliante in limbile de lucru ale proiectului, a 250 ecusoane si mape si a 30 de afise

[AERONAVSECUR] [Activitati] [Achizitii publice] [Parteneri] [Sustenabilitate] [Noutati] [Proiectul in imagini] [Materiale informative] [Contact]
steag_romania

ro

steag_Italia

it

PARTENERI PROIECT

LOGO ICA2
logo_fim

Sindicatul SANAB Braila

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati     www.fonduri-ue.ro