Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

logo aeronavsecur FINAL

PREVENIREA SI COMBATEREA RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCA

BAZA DE DATE  Legislatie in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni

ACHIZITII PROIECT AERONAVSECUR

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT nr. 25 din data de 05.04.2013In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de servicii de campanie de publicitate on-line, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate

Caietul de sarcini poate fi solicitat la adresa de e-mail: ica.aeronavsecur@gmail.com

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 10.04.2013, ora 15.00 la sediul secundar al Sindicatului Liber Independent “ICA” din Braşov, Str. Vulcan nr. 31, judeţ Braşov sau la adresa de e-mail: ica.aeronavsecur@gmail.com


Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0722 730 891 - persoana de contact: Tecău Alina, sau la adresa de e-mailica.aeronavsecur@gmail.com

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT nr. 24 din data de 27.03.2013Clarificari pot fi descarcate de aici

Actualizare

Datorita unor probleme tehnice la incarcarea documentatiei pe site, termenul limita de depunere al ofertelor a fost prelungit cu o zi, respectiv pana la data de 04.04.2013.

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de servicii de organizare conferinţă (incluzând servicii hoteliere, de restaurant şi organizare conferinţă),potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 55120000-7 (Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel)

Cod CPV 55110000-4 (Servicii de cazare la hotel)

Cod CPV 55312000-0 (Servicii de restaurant cu ospătari fără restricţii de acces)

Documentaţia pentru ofertanti şi caietul de sarcini pot fi ridicate de la sediul Sindicatului Liber Independent ICA.

Contractul de furnizare a serviciilor de organizare conferinţă, va avea ca obiect prestarea de activităţi de organizare conferinţă, incluzând servicii de cazare la hotel şi servicii de restaurant cu ospătari fără restricţii de acces în perioada 25-28 aprilie 2013. Valabilitatea contractului este de 60 de zile de la semnarea acestuia de către ambele părţi.

Valoarea estimată a contractului: 68.550 lei fără TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului, în atenţia Sindicatului Liber Independent ICA pana la data de 03.04.2013, orele 13.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin sau curier.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.04.2013, ora 17.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - sediul secundar din Braşov, Str. Vulcan nr. 31, judeţ Braşov.


Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0722 730 891 - persoana de contact: Tecău Alina, sau la adresa de e-mailica.aeronavsecur@gmail.com

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT nr. 23 din data de 27.09.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de organizare conferinţă (incluzând servicii hoteliere, de restaurant şi organizare conferinţă potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 55120000-7 (Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel)

Cod CPV 55110000-4 (Servicii de cazare la hotel)

Cod CPV 55312000-0 (Servicii de restaurant cu ospatari fara restrictii de acces)


Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi solicitate la adresa de e-mail: ica.aeronavsecur@gmail.com

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 11.10.2012 , orele 15.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 11.10.2012, ora 17.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.Persoana de contact: Alina Tecau – 0722 73 08 91

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      06.08.2012                                 aici

ANUNT nr. 22 din data de 11.07.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente multifuncţionale,potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 50323000-5 - Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice

Cod CPV 30125000-1 - Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 17.07.2012 , orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier sau E-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.07.2012, ora 16.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.Persoana de contact: Alina Tecau – 0722 73 08 91

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      25.06.2012                                 aici

ANUNT nr. 21 din data de 21.06.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de inchiriere sala de conferinte in orasul Braila in data de 28.06.2012 intre orele 13.00 – 15.00, sala cu o capacitate minima de 80 persoane si dotari tehnice necesare unei conferinte (videoproiector, sistem de sonorizare etc.).

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata telefonic sau prin e-mail.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 26.06.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin Fax sau E-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.comPersoana de contact: Alina Tecau – 0722 73 08 91

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      01.06.2012                                 aici

ANUNT nr. 20 din data de 09.05.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de produse informative şi de promovare pentru diseminare, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 39294100-0 – Produse informative şi de promovare

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 16.05.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier sau e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.05.2012, ora 16.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Mihaela CSERE – 0723 593 522

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE "Servicii hoteliere" .   02.07.2012                  aici

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE "Servicii de catering" .   30.05.2012              aici

ANUNT nr. 19 din data de 09.05.2012

ACTUALIZARE din DATA 16.05.2012

Având în vedere faptul că până la 16.05.2012, prevăzută ca dată limită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie de SERVICII HOTELIERE - Cod CPV 55100000-1, necesare în cadrul proiectului Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR proiect lD 50250, nu a fost depusă nici o ofertă,
În concordanţă cu procedura de atribuire „prospectarea pieţei – studiu de piaţă” stabilită pentru această achiziţie şi în baza prevederilor Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din data 31.08.2010, achizitorul Sindicatul Liber Independent ICA, prin reprezentant legal Suba Arpad,
DECIDE
Pentru atribuirea contractului de achiziţie Servicii Hoteliere Cod CPV 55100000-1, se va proceda la utilizarea ofertelor operatorilor economici existente pe paginile web şi/sau la solicitarea de oferte din partea operatorilor economici.


In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii hoteliere si servicii de catering, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 55520000-1 – Servicii de catering

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pentru servicii de catering pot fi descarcate de aici .

Cod CPV 55100000-1 – Servicii hoteliere

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pentru servicii hoteliere pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 16.05.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier sau e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.05.2012, ora 16.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Tecău Alina – 0722 730 891

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      31.05.2012                                 aici

ANUNT nr. 18 din data de 09.05.2012In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de mobilier de birou, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 39130000-2 - Mobilier de birou

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 16.05.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier sau e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 18.05.2012, ora 16.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Tecău Alina – 0722 730 891

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      24.05.2012                                 aici

ANUNT nr. 17 din data de 09.05.2012

ACTUALIZARE din DATA 18.05.2012

Va transmitem ca termenul de depunere al ofertei pentru achizitia de servicii de traducere si interpretariat organizata in cadrul proiectului "Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR", ID 50250, se prelungeste pana in data de 24.05.2012, ora 12.00.

ACTUALIZARE din DATA 14.05.2012

Va transmitem ca termenul de depunere al ofertei pentru achizitia de servicii de traducere si interpretariat organizata in cadrul proiectului "Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR", ID 50250, se prelungeste pana in data de 22.05.2012, ora 12.00.


In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de traducere si interpretariat, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV 79530000 - Servicii de traducere

Cod CPV 79540000 - Servicii de interpretariat

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut”.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 16.05.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens prin curier sau e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.05.2012, ora 16.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Tecău Alina – 0722 730 891

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      20.03.2012                                 aici

ANUNT nr. 16 din data de 05.03.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de produse informative şi de promovare, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV- 39294100-0 - Produse informative si de promovare

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 09.03.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax/e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.03.2012, ora 13.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Mihaela CSERE – 0723 593 522

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      14.03.2012                                 aici

ANUNT nr. 15 din data de 21.02.2012

Actualizare 29.02.2012

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini REVIZUITE pot fi descarcate de aici .

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de editare si tiparire manual, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Cod CPV- 79823000 – servicii tiparire si livrare

Cod CPV – 79971 – servicii de legare si finisare

Documentatia pentru ofertanti și caietul de sarcini pot fi descarcate de aici .

Intrebari de la potentiali ofertanti si raspunsuri pot fi descarcate de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 27.02.2012, orele 12.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax/e-mail.

Anunt Important

Termenul de depunere al ofertelor a fost prelungit cu 2 zile, ofertele se pot depune pana la data de 29.02.2012


Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 29.02.2012, ora 13.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Tecău Alina – 0722 730 891

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      29.02.2012                                 aici

ANUNT nr. 14 din data de 07.02.2012

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de atribuire prin cerere de oferte, pentru achizitionarea de servicii organizare seminarii, servicii hoteliere si de restaurant, în vederea organizarii unor seminarii/cursuri de instruire cu privire la protectia sanatatii si securitatii la locul de munca, potrivit prevederilor din caietul de sarcini și documentația de atribuire. Seminariile se pot desfasura în una din zonele: Bran, Tusnad, Covasna sau zone invecinate cu acestea.

Cod CPV 79951- Servicii de organizare seminarii

CPV 55100000-1- Servicii hoteliere;

Cod CPV 55300000-3 -Servicii de restaurant şi de servire a mâncări

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici .

Caietul de sarcini poate fi descarcat de aici .

Formularele si modele pot fi descarcate de aici .

Formularele editabile pot fi descarcate de aici .

Intrebari de la potentiali ofertanti si raspunsuri aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 17.02.2012, orele 14.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin curier.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.02.2012, ora 15.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Tecău Alina, manager proiect – 0722 730 891

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      18.01.2012                                 aici

ANUNT nr. 13 din data de 13.12.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei, pentru achizitionarea de MATERIALE CONSUMABILE (MATERIALE, PRODUSE DE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ), potrivit prevederilor din documentatia de atribuire.

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici .

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 16.12.2011, orele 15.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax/e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 16.12.2011, ora 17.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Teodor Dumitrache – 0745 839 021

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      27.10.2011                                 aici

ANUNT nr. 12 din data de 07.10.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei, pentru achizitionarea de SERVICII DE TRANSPORT SI CAZARE pentru DEPLASARE in ITALIA prestate prin intermediul unui contract de servicii prevazut in cadrul proiectului.

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici .

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 14.10.2011, orele 15.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax/e-mail, oferta care trebuie sa fie elaborata in comformitate cu precizarile din documentatia pentru achizitia de servicii anexata.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      13.12.2011                                 aici

ANUNT nr. 11 din data de 06.09.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250, AXA PRIORITARA 3, "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2, "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei, pentru achizitionarea de SERVICII DE MEDICINA MUNCII, potrivit prevederilor din documentatia de atribuire

Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici .

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 25.09.2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax/e-mail.

Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

Telefon/Fax: +40.268.258.210

Email: ica.aeronavsecur@gmail.com

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25.09.2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent "ICA" Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Teodor Dumitrache - 0745839021

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR Contract POSDRU nr. 81/3.2/S/50250

ANUNT nr. 10 din data de 26.08.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, jud. Brasov, in calitate de achizitor, anunta ca in perioada urmatoare va lansa procedurile de achizitie directa - prospectare a pietei - studiu al pietei, pentru achizitionarea de:

1. Servicii pentru Medicina Muncii - cod CPV 85147000-1

2. Materiale consumabile (materiale, produse de papetarie si birotica) - cod CPV 30192700-8

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut."

Detalii tehnice si alte informatii referitoare la achizitii vor fi disponibile pe internet la adresa: www.aeronavsecur.ro sau pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului prin Telefon/Fax: +40.268.258.210 sau prin Email la adresa: ica.aeronavsecur@gmail.com.

Oferta se depune la sediul achizitorului:

Sindicatul Liber Independent "ICA" Brasov -Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav-Brasov.

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

DOCUMENTATIA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII EXPERT CONTABIL

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      17.06.2011                                 aici

ANUNT nr. 9 din data de 26.05.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu al pietei, pentru achizitionarea:

Servicii de expert contabil- cod CPV 79212

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: "Pretul cel mai scazut.''

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 31.05. 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.

. Str. Aeroportului nr. 1, Brasov; Telefon/Fax: +40.268.258.210; Email:sindicatica@yahoo.com.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 01.06.2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent "ICA" Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Mirela Birla , tel. 0721269101 intre orele 9.30 - 17.30

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      12.05.2011                                 aici

ANUNT nr. 8 din data de 30.04.2011

1. Informatii cu privire la proiect:

Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor"
Domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru Intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii"
Titlul proiectului: Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare - AERONAVSECUR
Contract POSDRU nr.81/3.2/S/50250

2. Informatii cu privire la achizitie:
SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL - Cod CPV 55120000-7

3. Detalii cu privire la obiectul achizitiei:

SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL pentru organizarea unui eveniment de informare cu privire la obiectul proiectului amintit, constind in :
- inchiriere sala de conferinta pentru 4 ore, in data de 16,05,2011, cu urmatoarele caracterisitici:
- capacitate minim 25 persoane
- laptop
- videoproiector
- ecran de proiectie
- microfon mobil
- servicii de catering in regim de bufet suedez pentru aproximativ 25 persoane. Furnizorul trebuie sa asigure , vesela , tacamuri , servetele.
Transportul si aranjarea bufetului vor fi incluse in pret.
- servicii de catering - 2 pauze de cafea (ceai, apa minerala, racoritoare) pentru aproximativ 25 persoane
- servicii hoteliere (cazare) de minim 3 stele pentru un nr de 3 persoane (trei camere) pentru 1 noapte.

4. Procedura aplicata: prospectare a pietei- studiu de piata

5. Criteriul de selectie aplicat: pretul cel mai scazut

6. Termen limita de depunere a ofertelor: 04.05.2011 ora 10

7. Informatii cu privire la locul depunerii ofertelor:

Va rugam sa ne transmiteti ofertele dvs de pret pe adresa noastra din Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, judetul Brasov, telefon +40.268.258.210, fax +40.268.258.210, email-uri: icaunion@yahoo.com, sindicatica@yahoo.com pana la data limita de 04.05.2011 ora 10, oferta care trebuie sa respecte precizarile din documentatia anexata.

DOCUMENTATIA PENTRU ACHIZITIA SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT nr. 7 din data de 21.04.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea de servicii de internet pentru 6 computere de birou si 2 computere portabile:

Retea internet – cod CPV 32412110-8.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 5 mai 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.            

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 5 mai 2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov. 

Persoana de contact: Teodora Gheorghevici, telefon: 0727.271.702, intre orele 9.30 - 17.30, email: sindicatica@yahoo.com, tedi1_28@yahoo.com .

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

PROCES-VERBAL
Sedinta de deschidere


incheiat astazi 05.05.2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in vederea atriburii contractului de achizitie directa, procedura de atribuire "prospectare a pietei-studiu de piata", avand ca obiect achizitionarea de Servicii pentru retea internet - cod CPV 32412110-8.

Comisia de evaluare numita prin decizia interna din data 20.04.2011 compusa din:

   1. Teodor Dumitrache - consilier juridic proiect ID 50250
   2. Mirela Birla - responsabil financiar.
   3. Teodora Gheorghevici - manager proiect ID 50250, presedinte comisie

a procedat astazi 05.05.2011 ora 12,00 la sediul autoritatii contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta de deschidere a ofertelor si da citire componentei comisiei.

Presedintele comisiei de evaluare face precizarea ca, tinand cont de faptul ca valoarea estimata a contractului de achizitie servicii are o valoare mai mica decat echivalentul in lei a 15.000 Euro fara TVA, achizitorul va atribui contractul prin achizitie directa, procedura de atribuire "prospectare a pietei-studiu de piata". Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut".

Se constata ca nu a fost primita nicio oferta. In aceasta situatie, se va proceda la trimiterea unei invitatii de participare catre SC Romtelecom SA, singurul furnizor de servicii internet de pe platforma IAR Ghimbav, loc in care se afla sediul socilitantului. Presedintele comisiei de evaluare declara inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor.

COMISIA DE EVALUARE:

Teodor Dumitrache - membru

Mirela Birla - membru

Teodora Gheorghevici - presedinte

REPREZENTANTII OFERTANTILOR
-

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!

Catre,
SC ROMTELECOM SA
B-dul Eroilor nr 23 , BrasovSINDICATUL LIBER INDEPENDENT ICA Brasov
, in calitate de beneficiar al contractului de finantare pentru proiectul "Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare-AERONAVSECUR", nr. 81/3.2/S/50250, va invita in data de 23.05.2011 la sediul din localitatea Ghimbav, str Aeroportului nr 1, Jud Brasov, in vederea atribuirii contractului servicii de internet pentru 6 computere de birou si 2 computere portabile: Retea internet-cod CPV 32412110-8.

Va rugam ca la data stabilita sa depuneti pe langa oferta tehnica si financiara si documentele de participare prevazute in documentatia de atribuire anexa la prezenta.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la nr tel. 0727.271.702, persoana de contact Teodora Gheorghevici.

Va multumim.

Cu stima,

Teodora Gheorghevici
Manager proiect

16.05.2011

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      07.04.2011                                 aici

ANUNT nr. 6 din data de 18.03.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea:

 Servicii de auditare financiarăcod CPV 79212100-4

 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 28 martie 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.            

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 28 martie 2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov. 

Persoana de contact: Teodora Gheorghevici, telefon: 0727.271.702, intre orele 9.30 - 17.30, email: sindicatica@yahoo.com.

Achizitie finalizata: Vezi anuntul de atribuire a contractului

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      04.04.2011                                 aici

ANUNT nr. 5 din data de 17.03.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea urmatoarelor :

 6 computere de birou– cod CPV 30213300-8

 6 ecrane plate– cod CPV 30231310-3

 2 computere portabile - cod CPV 30213100-6

 8 Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) – cod CPV 48624000

 echipament retea (6 computere+ 2 computere portabile)  – cod CPV 32410000

 1 imprimanta multifunctionala - cod CPV 3023211-8

 1 echipament multimedia tabla interactiva - cod CPV 32322000

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 25 martie 2011, orele 11.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.            

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25 martie 2011, ora 13.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov. 

Persoana de contact: Teodora Gheorghevici, telefon: 0727.271.702, email: sindicatica@yahoo.com.

Achizitie finalizata: Vezi anuntul de atribuire a contractului

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      04.04.2011                                 aici

ANUNT nr. 4 din data de 17.03.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea:

Servicii de tiparire si de livrare pentru materialele informative ale proiectului - Cod CPV 79823000

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 25 martie 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.            

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25 martie 2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov. 

Persoana de contact: Elena-Camen Lascu, telefon: 0745.501.340, email: lascuelena@gmail.com

Achizitie finalizata: Vezi anuntul de atribuire a contractului

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      01.04.2011                                 aici

ANUNT nr. 3 din data de 11.03.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Ghimbav, Brasov, in calitate de achizitor, anunta achizitionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, �n format tipărit şi/sau electronic, abonamente la publicaţii de specialitate.

Tinand cont de faptul ca valoarea estimata a contractului de achizitie de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, �n format tipărit şi/sau electronic, abonamente la publicaţii de specialitate are o valoare mai mica decat echivalentul in lei a 15.000 Euro fara TVA, cat si datorita faptului ca publicatiile necesare sunt foarte specifice, nu se aplica nicio procedura de achizitie.

De aici se poate descarca nota privind alegerea procedurii, nota care cuprinde si lista publicatiilor de specialitate necesare bunei desfasurari a proiectului.

Persoana de contact: Teodora Gheorghevici, telefon: 0727.271.702, email: sindicatica@yahoo.com.

Achizitie finalizata

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      01.02.2011                                 aici

ANUNT nr. 2 din data de 13.01.2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru:

  • ACHIZITIA DE SERVICII DE TRADUCERE SI INTERPRETARIAT

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici.

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 21 ianuarie 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat.            

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21 ianuarie 2011, ora 13.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Teodora Gheorghevici, telefon: 0727.271.702, intre orele 9.00 - 16.30, email: sindicatica@yahoo.com .

Achizitie finalizata: Vezi anuntul de atribuire a contractului

semnatura 3 RGB fara spatiu lateral

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” INVESTESTE IN OAMENI!ANUNT INCHIDERE ACHIZITIE.      01.02.2011                                 aici

ANUNT nr. 1 din data de 3.01. 2011

In cadrul proiectului Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare – AERONAVSECUR, ID 50250,

Sindicatul Liber Independent ICA, cu sediul in Str. Aeroportului 1, Brasov, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de achizitie directa prin procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, pentru achizitionarea urmatoarelor :

  • Domeniu web pentru proiect
  • Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri www (World Wide Web)

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare va fi: ”Pretul cel mai scazut.
Documentatia pentru ofertanti poate fi descarcata de aici

Oferta se depune la sediul achizitorului pana la data de 21 ianuarie 2011, orele 10.00 de catre o persoana imputernicita in acest sens sau prin fax, posta/curierat. 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21 ianuarie 2011, ora 12.00, Sindicatul Liber Independent “ICA” Brasov - Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav - Brasov.

Persoana de contact: Elena-Camen Lascu, telefon: 0745.501.340, intre orele 9.00 - 16.30, email: lascuelena@gmail.com .

Achizitie finalizata: Vezi Anuntul de atribuire a contractului

[AERONAVSECUR] [Activitati] [Achizitii publice] [Parteneri] [Sustenabilitate] [Noutati] [Proiectul in imagini] [Materiale informative] [Contact]
steag_romania

ro

steag_Italia

it

PARTENERI PROIECT

LOGO ICA2
logo_fim

Sindicatul SANAB Braila

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati     www.fonduri-ue.ro